18+ BeGambleAware

Правила и Условия

Обща политика и информация

Добре дошли в casinobulgaria10.com!

Тези условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на Casino10 Network, разположен на адрес https://casinobulgaria10.com/.

Достъпвайки до този уебсайт, ние приемаме, че приемате тези условия. Не продължавайте да използвате casinobulgaria10.com, ако не сте съгласни да приемете всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност и Известието за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася за вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на условията и условията на Компанията. “Компанията”, “Ние самите”, “Ние”, “Нашите” и “Ние” се отнася до нашата компания. „Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и обмислянето на плащане, необходимо за извършване на процеса на нашата помощ на Клиента по най -подходящия начин за изричната цел за задоволяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените услуги на Компанията, в съответствие с и при спазване на действащото право. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, с главни букви и/или той/тя или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Потребителски кабинет

Използвайки нашите услуги, вие потвърждавате и се съгласявате да поддържате потребителски кабинет (акаунт), когато е приложимо. Този потребителски кабинет дава възможност за достъп до различни функции, характеристики и персонализирани услуги, предлагани от casinobulgaria10.com. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на данните за вход в Потребителския кабинет и за всички дейности, които се извършват в рамките на Вашия акаунт. Ние си запазваме правото да спрем или прекратим достъпа до Потребителския кабинет, ако бъдат установени нарушения на нашите Общи условия или подозрителни дейности.

Бисквитки

Ние използваме използването на бисквитки. Достъпвайки до casinobulgaria10.com, вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на мрежата Casino10.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извлечем данните на потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите партньори/рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, Casino10 Network и/или нейните лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали на casinobulgaria10.com. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от casinobulgaria10.com за ваша лична употреба, подложена на ограничения, определени в настоящите условия.

Не трябва:

Препубликувайте материали от casinobulgaria10.com

Продавайте, наемайте или подлицензирайте материали от casinobulgaria10.com

Възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материали от casinobulgaria10.com

Преразпределете съдържание от casinobulgaria10.com

Настоящото споразумение започва да тече на датата на него. Нашите Общи условия са създадени с помощта на Генератора на условия.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Casino10 Network не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментарите преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Casino10 Network, нейните агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на човека, който публикува техните възгледи и мнения. Доколкото това е позволено от приложимото законодателство, Casino10 Network не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или претърпели в резултат на използването и/или публикуването на и/или появата на Коментарите на този уебсайт.

Casino10 Network си запазва правото да следи всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и представлявате, че:

Имате право да публикувате Коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;

Коментарите не нахлуват в никакви права на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;

Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват нарушение на поверителността

Коментарите няма да се използват за търсене или популяризиране на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на Casino10 Network неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето Съдържание

Следните организации могат да се свързват с нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

Правителствени агенции;

Търсачки;

Информационни организации;

Дистрибуторите на онлайн директории могат да се свързват към нашия уебсайт по същия начин, както хипервръзката към уебсайтовете на други регистрирани фирми; и

Общосистемни акредитирани предприятия, с изключение на набиране на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзка към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да правят връзки към нашата начална страница, към публикации или към друга информация на уебсайта, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е измамна; (б) не означава фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Може да разгледаме и одобрим други искания за връзка от следните типове организации:

общоизвестни източници на потребителска и/или бизнес информация;

сайтове на общността dot.com;

асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;

дистрибутори на онлайн директории;

интернет портали;

счетоводни, правни и консултантски фирми; и

образователни институции и търговски асоциации.

Ние ще одобрим исканията за свързване от тези организации, ако решим, че: (а) връзката няма да ни накара да гледаме неблагоприятно на себе си или на акредитирания ни бизнес; (б) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на Casino10 Network; и г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да водят към нашата начална страница, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е измамна; (б) не означава фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе и искате да се свържете с нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до Casino10 Network. Моля, включете вашето име, име на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адресите на нашия сайт, към които искате да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да имат хипервръзка към нашия уебсайт, както следва:

Чрез използването на нашето фирмено име; или

Чрез използване на единен локатор на ресурси, свързан с; или

Чрез използването на всяко друго описание на нашия уебсайт, свързано с това, има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да бъде разрешено използване на логото на Casino10 Network или други произведения на изкуството за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние няма да носим отговорност за съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички претенции, които се появяват на вашия уебсайт. Никаква (и) връзка (и) не трябва да се появяват на който и да е уебсайт, която може да се тълкува като клеветническа, неприлична или престъпна или която нарушава, по друг начин нарушава или защитава нарушаването или друго нарушение на правата на трети страни.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Декларацията за поверителност

Запазване на правата

Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Одобрявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също си запазваме правото да променяме тези условия и правилата за свързване по всяко време. Чрез непрекъснато свързване към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако откриете някаква връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете и да ни информирате всеки момент. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме задължени да отговаряме директно на вас.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е точна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта ще бъдат актуализирани.

Опровержение

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички заявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма:

ограничаване или изключване на нашата или ваша отговорност за смърт или телесна повреда;

ограничаване или изключване на нашата или ваша отговорност за измама или измамно представяне;

да ограничите някоя от нашите или вашите отговорности по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или

изключват всяка наша или ваша отговорност, която може да не бъде изключена съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните на отговорността, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: а) са предмет на предходния параграф; и (б) управляват всички задължения, произтичащи от отказ от отговорност, включително задължения, възникнали по договор, деликт и за нарушение на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети.

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
Sesame
star star star star star
гласове
до 1500 лв. + 2000 FS
Бонус за Добре Дошли
Не пропускайте своя бонус
Бонус за Добре Дошли
100% до 200 лв.
4 гласове
Методи за Депозиране
MastercardNetellerPaysafe CardSkrillSMSVisa
Бонус за Добре Дошли
до 1500 лв.
10 гласове
Методи за Депозиране
A1EasyPayePay.bgFastPayMastercardSMSVisa
Бонус за Добре Дошли
до 1500 лв. + 2000 FS
5 гласове
Методи за Депозиране
A1EasyPayePay.bgFastPayMastercardSkrillSMSVisa