18+ BeGambleAware

Политика за поверителност

В сила от: 27.02.2020 г.

01. Въведение

Добре дошли в Casino10.

Casino10 (“нас”, “ние”, или “наш”) извършва дейност чрез https://casinobulgaria10.com (наричана по-долу „Услуга“).

Нашата Политика за поверителност урежда посещението ви на https://casinobulgaria10.com и обяснява как събираме, защитаваме и разкриваме информация, която произлиза в резултат от използването на нашата Услуга.

Ние използваме вашите данни, за да предоставим и подобрим нашата Услуга. Използвайки нашата Услуга, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е предвидено друго в настоящата Политика за поверителност, използваните в нея термини имат същите значения, както в нашите Общи условия.

Нашите Общи условия („Условия“) уреждат всяко използване на нашата Услуга и, заедно с Политиката за поверителност, урегулират вашето съгласие („съгласие“).

02. Дефиниции

УСЛУГА означава уебсайтът https://casinobulgaria10.com, чрез който извършва дейност Casino10.

ЛИЧНИ ДАННИ означава данни за лице, което може да бъде идентифицирано от тези данни (или от тази и друга информация, с която разполагаме, или такава, която е вероятно да стане наше притежание).

ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ – данни, събрани автоматично или чрез използване на Услугата, или от самата инфраструктура за обслужване (например продължителността на посещението на дадена страница).

БИСКВИТКИ – малки файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ означава физическо или юридическо лице, което (самостоятелно или заедно/съвместно с други лица) определя целите, за които и начина, по който всякакви лични данни се обработват или предстои да бъдат обработвани. За целите на настоящата Политика за поверителност ние сме Администратор на данни по отношение на вашите данни.

ОБРАБОТВАЩ ДАННИ (ИЛИ ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Администратора на данни. Ние можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработваме по-ефективно вашите данни.

СУБЕКТ НА ДАННИ е всяко лице, което представлява субект на лични данни.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лицето, използващо нашата Услуга. Потребителят съответства на Субекта на данни, който представлява субект на лични данни.

03. Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни типа информация за различни цели, за да предоставим и подобрим нашата Услуга за вас.

04. Типове събирани данни

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка с вас или за идентификация („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 1. Имейл адрес
 2. Име и фамилия
 3. Телефонен номер
 4. Адрес, Държава, Област, Пощенски код, Град
 5. Бисквитки и използване на данни

Ние може да използваме вашите лични данни, за да се свържем с вас чрез бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която би могла да представлява интерес за вас. Вие можете да се откажете от получаването на всяка или от цялата такава комуникация, като следвате връзката за отписване.

Данни за използване

Може също така да събираме информация, която вашият браузър изпраща всеки път, когато посещавате нашата Услуга или когато получавате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство („Данни за използване“).

Тези Данни за използване може да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на вашето посещение, време, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услугата чрез мобилно устройство, тези Данни за използване може да включват информация като вид на използваното от вас мобилно устройство, уникалния идентификационен номер на мобилното ви устройство, IP адреса на вашето мобилно устройство, вашата мобилна операционна система, типа на браузъра за мобилен интернет, който използвате, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Проследяване на данни от бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността в нашата Услуга и задържаме определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се също така и други технологии за проследяване като уеб маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на нашата Услуга.

Можете да настроите браузъра си да отказва всички бисквитки или да уведомява, когато се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемате бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

 1. Сесийни бисквитки: Използваме сесийни бисквитки, за да управляваме нашата Услуга.
 2. Бисквитки за предпочитания: Използваме бисквитки за предпочитания, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.
 3. Бисквитки за сигурност: Използваме бисквитки за сигурност за целите на сигурността.
 4. Рекламни бисквитки: Рекламните бисквитки се използват, за да ви обслужват с реклами, които биха могли да бъдат от значение за вас и вашите интереси.

Други данни

Докато използвате нашата Услуга, можем също така да събираме следната информация: пол, възраст, дата на раждане, място на раждане, паспортни данни, гражданство, регистрация по местоживеене и настоящ адрес, телефонен номер (служебен, мобилен), данни за документи, свързани с образованието, квалификацията, професионалното обучение, трудовите договори, споразуменията за неразгласяване на информация, информация за бонусите и обезщетенията, информация за семейното положение, членовете на семейството, социалното осигуряване (или друга идентификация на данъкоплатците), локацията на офиса и други данни.

05. Използване на данни

Casino10 използва събраните данни за различни цели:

 1. за да предоставя и поддържа нашата Услуга;
 2. за да ви уведомява за промени при нашата Услуга;
 3. за да ви позволи да участвате в интерактивни функции на нашата Услуга, когато решите да го направите;
 4. за предоставяне на поддръжка за клиентите;
 5. за да събира анализи или полезна информация с цел подобряване на нашата Услуга;
 6. за да следи използването на нашата Услуга;
 7. за да открива, предотвратява и адресира технически проблеми;
 8. за да осъществява всякакви други цели, за които сте ги предоставили;
 9. за да изпълняваме своите задължения и да реализираме правата си, произтичащи от всякакви договори, сключени между вас и нас, включително за таксуване и събиране;
 10. за да ви предоставяме известия за вашия акаунт и/или абонамент, включително такива за изтичане и подновяване, имейл инструкции и др .;
 11. за да ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме и които са подобни на тези, които вече сте закупили или изискали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация;
 12. по всякакъв друг начин, който сме описали, когато сте предоставили информацията;
 13. за всякакви други цели с ваше съгласие.

06. Съхраняване на данни

Ние ще съхраняваме вашите лични данни само дотогава, докато са необходими за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще съхраняваме и използваме вашите лични данни до степента, необходима, за да можем да се съобразим с нашите правни задължения (например, ако се изисква да запазим вашите данни, за да се съобразим с приложимите закони), да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и политики.

Ние също така съхраняваме Данни за използване с цел извършване на вътрешни анализи. Данните за използване обикновено се съхраняват за по-кратък период, освен в случаите, когато тези данни се използват за подобряване на сигурността, за подобряване на функционалността на нашата Услуга или ако сме задължени по закон да ги съхраняваме за по-дълъг период от време.

07. Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително личните ви данни, може да бъде прехвърлена и да се поддържа на компютри, разположени извън вашата държава, област, община или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън Малта и решите да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че прехвърляме данните, включително личните ви данни, на Малта и ги обработваме там.

Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от изпращането на такава информация, представлява и вашето съгласие с това прехвърляне.

Casino10 предприема всички стъпки, обосновано необходими за гарантиране на безопасното третиране на вашите данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност и не прехвърля вашите Лични данни на организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включващ сигурността на вашите данни и друга лична информация.

08. Разкриване на данни

Ние можем да разкрием лична информация, която събираме, или която вие предоставяте:

 • Разкриване при изпълнение на законово изискване – При определени обстоятелства може да се наложи да разкрием вашите Лични данни, ако това се изисква от закона или в отговор на действителни запитвания от публични органи.
 • Бизнес транзакция – Ако ние или нашите дъщерни дружества участваме в сливане, придобиване или продажба на активи, вашите Лични данни могат да бъдат прехвърлени.
 • Други случаи. Можем да разкрием вашата информация също така:
 • на нашите дъщерни дружества и свързани лица;
 • на изпълнители, доставчици на услуги и други трети страни, които използваме за подпомагане на нашия бизнес;
 • за да изпълним целта, за която ги предоставяте;
 • с цел включване на логото на вашата компания на нашия уебсайт;
 • за всяка друга цел, разкрита от нас при предоставяне на информацията от ваша страна;
 • с вашето съгласие във всички други случаи;
 • ако считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за защита на правата, собствеността или безопасността на Дружеството, нашите клиенти или друго.

09. Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за съобщаване чрез Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите Лични данни, ние не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

10. Доставчици на услуги

Можем да наемаме трети страни – дружества и физически лица – за подпомагане на нашата Услуга („Доставчици на услуги“), за предоставяне на услуга от наше име, за извършване на услуги, свързани с обслужването, или подпомагащи ни при анализирането на това как се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите Лични данни само за изпълнението на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

11. Анализи

Може да използваме Доставчици на услуги на трети страни за наблюдение и анализ на използването на нашата Услуга.

12. CI/CD инструменти

Може да използваме трети страни – Доставчици на услуги, за да автоматизираме процеса на разработка на нашата Услуга.

13. Рекламиране

Може да използваме трети страни – Доставчици на услуги, за да ви показваме реклами, за да подобрим подпомагането и поддръжката на нашата Услуга.

14. Поведенчески ремаркетинг

Може да използваме услуги за ремаркетинг, за да рекламираме уебсайтове на трети страни, след като сте посетили нашата Услуга. Ние и нашите доставчици от трети страни използваме бисквитки, за да информираме, оптимизираме и показваме реклами на база на предишните ви посещения на нашата Услуга.

15. Връзки към други сайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху линк от трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Силно ви препоръчваме да преглеждате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на който и да било сайт или услуга на трети страни.

16. Поверителност за деца

Нашите Услуги не са предназначени за използване от деца на възраст под 18 години („Дете“ или „Деца“).

Ние не събираме съзнателно лична информация от Деца на възраст под 18 години. Ако установите, че Дете ни е предоставило Лични данни, моля, свържете се с нас. Ако установим, че сме събрали Лични данни от Деца без проверка за съгласие от родител, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

17. Препратки

Описаната Политика за поверителност е създадена с помощта на PolicyMaker.io, безплатно уеб приложение за генериране на висококачествени правни документи. Онлайн генераторът на политики за поверителност на PolicyMaker е лесен за използване безплатен инструмент за създаване на отлични шаблони за политики за поверителност за уебсайтове, блогове, онлайн магазини или приложения.

18. Промени на настоящата Политика за поверителност

Ние може да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим ако има някакви промени, като публикуваме нова Политика за поверителност на тази страница.

Ще ви уведомим по имейл и/или чрез открояващо се известие при нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и ще актуализираме датата на “В сила от“ в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви да периодично да преглеждате настоящата Политика за поверителност, за да се информирате за евентуални промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

19. За връзка с нас

В случай че имате въпроси, свързани с нашата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас чрез имейл: [email protected].

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
Sesame
star star star star star
гласове
до 1500 лв. + 2000 FS
Бонус за Добре Дошли
Не пропускайте своя бонус
Бонус за Добре Дошли
100% до 200 лв.
4 гласове
Методи за Депозиране
MastercardNetellerPaysafe CardSkrillSMSVisa
Бонус за Добре Дошли
до 1500 лв.
10 гласове
Методи за Депозиране
A1EasyPayePay.bgFastPayMastercardSMSVisa
Бонус за Добре Дошли
до 1500 лв. + 2000 FS
5 гласове
Методи за Депозиране
A1EasyPayePay.bgFastPayMastercardSkrillSMSVisa